Artikel

Column - Mag een combinant onderhandelen met de opdrachtgever nadat de combinatie de opdracht niet gegund heeft gekregen?

Laurens Vermeulen

Laurens Vermeulen Advocaat

Mag een combinant onderhandelen met de opdrachtgever nadat de combinatie de opdracht niet gegund heeft gekregen?
Het komt geregeld voor dat aannemers in combinatie inschrijven op een opdracht voor het uitvoeren van een werk. De vraag is in hoeverre het een aannemer, die onderdeel uitmaakt van de combinatie, vrij staat om zelfstandig met de opdrachtgever in onderhandeling te treden over het uitvoeren van (onderdelen van) de opdracht op moment dat de combinatie de opdracht niet gegund krijgt. De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft in een onlangs gepubliceerde uitspraak (nr. 37.733) deze vraag beantwoord.

Laurens Vermeulen bespreekt dit onderwerp in zijn column in Bouwen in het Oosten/Bouwen in Gelderland.


Heeft u vragen?
Neem contact met ons op