Vastgoed en omgeving

Een bedrijfspand, woning, ziekenhuis of windmolen, de gebouwde omgeving biedt allerlei uitdagingen en kansen. Onze experts adviseren en procederen dagelijks over alle aspecten van vastgoed en begeleiden u bij alle mogelijke vastgoedtransacties. Onze expertises vindt u hieronder.

Experts in vastgoed en omgeving

Asbest

Asbest is een gevaarlijke stof. Daarom zijn er veel regels gesteld over hoe we omgaan met asbest. Asbestverwijderaars en asbestinventarisatiebedrijven moeten dan ook gecertificeerd zijn. Wanneer een gecertificeerd bedrijf de regels overtreedt kan het certificaat worden geschorst of ingetrokken, zodat het bedrijf haar activiteiten niet langer kan voortzetten. Wij staan bedrijven bij die met deze problemen worden geconfronteerd.
Lees meer

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, een exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt. Als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, bezwaar heeft gemaakt en dit is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Het aanvechten van een besluit van de overheid kan spannend zijn. Kienhuis Legal biedt dan juridische ondersteuning.
Lees meer

Bouwrecht

De bouw is constant in ontwikkeling en dat kan het flink uitdagend maken. Of het nu gaat om het realiseren van nieuwbouw, renoveren of slopen, de dynamische wereld van de bouw is complex. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Onze bouwrechtspecialisten adviseren en procederen in alle fasen van het bouwproces.
Lees meer

Duurzaamheid en energie

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Met de ambitie om CO2-neutraal te zijn, heeft de Nederlandse regering de afgelopen jaren fors ingezet op het stimuleren van duurzame energievoorzieningen en het beperken van vervuilende ‘uitstoot’. Dit is niet alleen technisch en economisch een uitdaging, maar ook juridisch. Onze specialisten staan u bij in alle aspecten van deze ontwikkelingen.
Lees meer

V&O - Financiering en zekerheden

Veel vastgoed is met ‘vreemd vermogen’ gefinancierd, maar het type en de mate van financiering kan erg verschillen en de belangen van de betrokken partijen lopen dus ook uiteen. Onze specialisten staan ondernemers, financiers en vermogende families bij met het aangaan en vastleggen van de voorwaarden van leningen en pand- en hypotheekrechten en het geldverkeer dat daarbij komt kijken.
Lees meer

Handhaving

De overheid kan optreden tegen overtreding van regels. Dit kan door middel van een bestuurlijke boete, bestuursdwang, een last onder dwangsom en het strafrecht. In bepaalde gevallen kan ook een vergunning worden ingetrokken. Als u geraakt wordt door een handhavingsbesluit kunnen wij, samen met u, kijken naar vervolgstappen. Dit geldt natuurlijk ook als indien de omgekeerde situatie zich voordoet: als u als overheid wenst op te treden of als u als ondernemer wenst dat de overheid optreedt, maar dit weigert. Wij staan u daarin bij.
Lees meer

Huurrecht

Het Nederlandse huurrecht is complex en veelomvattend. Afhankelijk van het te (ver)huren object komen er verschillende regels bij kijken. Het huurrecht is het onderdeel van het Nederlands burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten in het algemeen. Dit is niet alleen van toepassing op de huur van bijvoorbeeld een huis of een kamer, maar op alle soorten huurovereenkomsten.
Lees meer

Nadeelcompensatie

De waarde van uw onroerend goed is afhankelijk van de omgeving en van de gebruiksmogelijkheden van uw grond. En die kunnen beide wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dat voor uw onroerend goed geldt wijzigt, of als er in de omgeving van uw onroerend goed nieuwbouw plaatsvindt. Als uw onroerend goed hierdoor minder waard wordt, kunt u mogelijk recht hebben op een schadevergoeding.
Lees meer

Omgevingsrecht

Wie wil bouwen krijgt onherroepelijk te maken met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht omvat onder meer de onderwerpen ruimtelijke ordening, milieurecht, natuurbescherming en externe veiligheid. Dit wordt vrijwel allemaal volledig geregeld in de Omgevingswet.
Lees meer

Projectontwikkeling

De levenscyclus van vastgoed start bij de ontwikkeling ervan. Vaak wordt de grond verworven van een gemeente, ontwikkeld door de ontwikkelaar en vervolgens verkocht aan een eindbelegger, woningcorporatie, of aan particulieren. Dat zijn veel partijen, met andere posities en daarmee veel verschillende belangen.
Lees meer

Vastgoedtransacties

Vastgoed is een dynamische branche waar overeenkomsten aan de basis liggen van transacties en ondernemerschap. Of het nu gaat om het ontwikkelen of kopen van kantoren, winkelcentra of woningen, er is altijd wetgeving mee gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan civielrechtelijke regels, maar soms ook bestuursrechtelijke en fiscale aspecten.
Lees meer

Vergunningen

Vergunningen zijn er in vele soorten en maten. Voor veel activiteiten is een vergunning nodig. Denk aan een omgevingsvergunning voor een verbouwing of een exploitatievergunning voor horeca. Via wetten en verordeningen hebben we dit vastgelegd. Het is mogelijk om een besluit tot het verlenen of weigeren van een vergunning aan te vechten en daarbij een beroep te doen op deze regels.
Lees meer

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Vastgoed en omgeving

Richard Schaefers

Notaris (Partner)

Robert de Vries

Advocaat (Partner)

Rob Mollema

Notaris (Partner)

Marianne ten Feld - Sprik

Senior advocaat

Joris Schoenmaeckers

Juridisch medewerker

Herbert Heidkamp

Juridisch medewerker

Jessica Alvarez Castaño

Juridisch medewerker

Herbert Pasveer

Senior advocaat

Ingrid Nauta

Senior advocaat

Ingrid Warfman

Senior advocaat

Ira Geers

Juridisch medewerker

Anne Jansen

Juridisch medewerker

Pieter Schut

Notaris (Partner)

Waar wij bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.