WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Beroepsregels verplichten alle advocaten en notarissen om de identiteit van onze cliënten vast te stellen aan de hand van documentatie.

Daarnaast verplicht de WWFT alle advocaten en notarissen om - bij bepaalde vormen van dienstverlening - een cliëntenonderzoek te verrichten. Wanneer sprake is van een ongebruikelijke transactie moet er bovendien melding worden gedaan aan de Financial Intelligence Unit - Nederland.

De identificatie en een eventueel cliëntenonderzoek vinden plaats voordat wij met onze werkzaamheden beginnen. Daarom kunnen wij u in een vroeg stadium om informatie en documentatie vragen. Wilt u weten om welke informatie en documentatie het gaat? Wij adviseren u graag.

Nieuwsbericht voor banken, accountants, administatie- en belastingkantoren, makelaars en andere dienstverleners

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) implementeert Nederland Europese regelgeving, die is opgesteld om te voorkomen dat ons financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De WWFT is van toepassing op een grote groep dienstverleners, zoals banken, trustkantoren, registeraccountants of accountant-administratieconsulent, belastingadviseurs, makelaars, advocaten en notarissen en beleggingsondernemingen. En is daarmee dus ook voor u relevant. 

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op