Aanbesteding en mededinging

Het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en de regels inzake staatssteun bevatten regels en procedures om eerlijke concurrentie te waarborgen en te vergroten, zowel binnen Nederland als binnen Europa. Wij vertalen dit voor u naar de praktijk.

Experts in aanbesteding en mededinging

Aanbesteden en kort geding

Aanbesteden is complexe materie en een vak apart. Vaak gelden er korte termijnen met onduidelijke criteria. Dan is het fijn om een legal partner te hebben die met begrip van uw onderneming, snel ondersteuning kan bieden, strategisch advies kan geven en als het moet kan procederen.
Lees meer

Zorginkoop

Het selecteren en contracteren van zorgaanbieders binnen de wettelijke kaders brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Onze specialisten staan zowel inkopers als zorgaanbieders bij in dit proces.
Lees meer

Gronduitgifte en schaarse rechten

Overheden moeten marktpartijen gelijke kansen bieden bij de uitgifte van grond en het verlenen van schaarse rechten. Onze specialisten adviseren over toepassing van deze regels en de mogelijkheden om één op één zaken te doen.
Lees meer

Project- en gebiedsontwikkeling

Project- en gebiedsontwikkeling zijn vaak langdurige trajecten. Niet alleen de belangen van de gemeente, ontwikkelaars en beleggers spelen een rol, ook de belangen van grondeigenaren, omwonenden, ondernemers en woningcorporaties moeten worden meegenomen. Dit brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. Het is dan prettig te worden bijgestaan door een partner die hier ervaring in heeft.
Lees meer

Misbruik economische machtspositie

Het hebben van een economische machtspositie is niet verboden. Het misbruiken van die positie wel. Er is sprake van misbruik van de machtspositie als een bedrijf schade toebrengt aan de concurrentiepositie van een ander bedrijf. Er zijn verschillende vormen van misbruik. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan in dat geval een boete opleggen.
Lees meer

Staatssteun

Overheden kunnen ervoor kiezen om bepaalde ondernemingen steun te verlenen. Deze steun kan de eerlijke concurrentie tussen ondernemingen beïnvloeden. Om die reden bestaat er een staatssteunverbod. Onze specialisten helpen graag bepalen of sprake is van staatssteun en of er mogelijkheden zijn om de steun zo in te richten zodat er ‘staatssteunproof’ wordt gehandeld.
Lees meer

Kartelverbod

Het is voor ondernemingen niet toegestaan om onderling afspraken te maken of gedrag af te stemmen om de concurrentie op de markt te beperken. Doen ondernemingen dat wel, dan handelen zij mogelijk in strijd met het kartelverbod en riskeren ze een boete. Onze specialisten helpen u graag verder om u hierover te adviseren.
Lees meer

Concentraties

Het komt geregeld voor dat ondernemingen fuseren, joint ventures oprichten of dat een onderneming de andere onderneming wil overnemen. Er kan dan sprake zijn van een concentratie in mededingingsrechtelijke zin.
Lees meer

Wet Markt en Overheid

Wanneer bestuursorganen economische activiteiten uitoefenen en daardoor concurreren met andere bedrijven op een markt, zijn zij gebonden aan regels. Ook gelden er gedragsregels die moeten voorkomen dat overheidsbedrijven bevoordeeld worden. De regels uit de Wet Markt en Overheid zijn gericht op het creëren van een gelijk speelveld tussen de overheid en ondernemingen en dienen te voorkomen dat het gelijke speelveld wordt aangetast. Onze specialisten helpen u graag verder om u hierover te adviseren.
Lees meer

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Aanbesteding en mededinging

Arnold Gelderman

Advocaat / (Associate) partner

Marianne ten Feld - Sprik

Senior advocaat

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.