Blog

Een testament en een levenstestament. Wat is het verschil?

Een testament en een levenstestament. Wat is het verschil?

De termen testament en levenstestament lijken erg veel op elkaar, maar toch zijn het twee verschillende akten. In deze blog licht ik deze verschillen toe.

Testament

Een testament is een notariële akte waarin u aangeeft wat met uw bezittingen moet gebeuren na overlijden en wie uw erfgenamen zijn. Bovendien is het mogelijk om legaten op te nemen ten aanzien van specifieke goederen of geldbedragen en te bepalen wie de nalatenschap moet afwikkelen (executeur).

Heeft u minderjarige kinderen? Dan is het ook mogelijk om iemand te benoemen die voor de kinderen gaat zorgen indien beide ouders zijn overleden (voogdij/voogd) en wie het bewind moet voeren over het vermogen dat uw kinderen uit uw erfenis verkrijgen (bewind/bewindvoerder).

Een testament werkt dus pas vanaf het moment dat u bent overleden.

Levenstestament

Daar waar een testament werkt na overlijden, is het levenstestament juist een akte die werking heeft bij leven. De naam zegt het dus eigenlijk al. In een levenstestament benoemt u personen die namens u beslissingen mogen nemen op financieel en/of medisch gebied voor het geval u (tijdelijk) niet meer in staat bent om deze beslissingen zelf te nemen. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte, dementie of een ongeluk.

Zo is het op financieel gebied mogelijk om iemand aan te wijzen die uw financiën mag beheren. Hieronder valt onder andere het regelen van bankzaken, aanvaarden of verwerpen van erfenissen en het doen van aangifte bij de Belastingdienst. Voorts is het mogelijk om deze bevoegdheden verder uit te breiden ten aanzien van het doen van giften/schenkingen en de verkoop van uw woning. Voor ondernemers is het zelfs mogelijk om iemand te benoemen die de continuïteit van de onderneming waarborgt voor het geval u dat (tijdelijk) niet meer kunt.

Indien u zelf niet meer kunt aangeven wat uw wensen zijn op medisch gebied is het mogelijk een medisch gevolmachtigde aan te wijzen die uw wensen kenbaar maakt aan artsen, inlichtingen mag ontvangen over uw situatie en het aanspreekpunt mag zijn. Bovendien is het mogelijk om persoonlijke wensen op te nemen op het gebied van uitvaart, verzorging van huisdieren, etc.

De voordelen van een levenstestament

Een van voordelen van een levenstestament is dat het bescherming biedt tegen het mogelijk instellen van een bewind, mentorschap en/of curatele. Mocht de situatie zich voordoen dat u wilsonbekwaam wordt en u heeft geen levenstestament, dan is het aan de kantonrechter om een bewindvoerder of mentor aan te wijzen. Met een levenstestament kunt u zelf bepalen wie uw gevolmachtigde(n) is/zijn.

Een ander voordeel is dat er geen toestemming van de kantonrechter nodig is. Wanneer u geen levenstestament heeft en er wordt een bewindvoerder aangewezen door de kantonrechter, dient deze persoon voor iedere uitgave boven de € 1.500,- toestemming te vragen aan de kantonrechter. Ook moet er jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd worden aan de kantonrechter. Dit vergt een hoop tijd en geld. Met een levenstestament kan dit voorkomen worden.

Wij helpen u daar graag bij.

Heeft u naar aanleiding van deze blog meer vragen over een testament en/of levenstestament? Neem dan contact op met een van onze familierecht specialisten.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op