Blog

Volstorting van B.V. aandelen, meer dan een formaliteit

Matthijs van Rozen

Matthijs van Rozen Notaris (Partner), Bestuur

Volstorting van B.V. aandelen, meer dan een formaliteit

Aandelen in een B.V. moeten worden volgestort. Dit wordt soms vergeten. Niet-volgestorte aandelen kunnen leiden tot diverse beperkingen bij overdracht, inkoop en uitkeringen. Daarnaast kunnen er ook fiscale complicaties zijn.

Op aandelen in een B.V. moet ten minste de nominale waard worden gestort. Dit heet de volstorting. Tot 1 oktober 2012, de Wet Flex-B.V., gaf dit weinig problemen met een verplicht minimum kapitaal van € 18.000 en als bewijs hiervoor een bankverklaring. Bij de Wet Flex-B.V. zijn het verplichte minimumkapitaal en de bankverklaring afgeschaft. Ook kunnen aandelen na de oprichting de B.V. worden volgestort. Maar er zijn juridische en fiscale gevolgen als deze volstorting wordt uitgesteld.

Dit blog gaat over de B.V. en ziet op de veel voorkomende volstorting in geld. Volstorting door inbreng (in natura) kent andere regels. Ook de N.V., die een afwijkende regeling kent, blijft buiten beschouwing. De volstorting geldt eveneens voor nieuwe aandelen die worden uitgegeven nà oprichting.

Er is een verplichting tot volstorting

Aandelen van een B.V. hebben een nominale waarde die in de statuten van de B.V. is bepaald. Aandeelhouders hebben de verplichting om (ten minste) deze nominale waarde te storten op de aandelen. Dit kan bij oprichting van de B.V., maar ook op bij uitgifte op een later moment. Bij een lag bedrag lijkt het misschien een symbolische handelingen, maar ook dan zijn er consequenties indien geen volstorting plaatsvindt.

Om van volgestorte aandelen te kunnen spreken, moet het gestorte bedrag aan de B.V. toekomen . Dit gebeurt in de praktijk meest door overboeking van het bedrag op de rekening van de B.V. Uitstel van de verplichting tot storting is mogelijk, maar de verplichting tot storting blijft bestaan.

Opgave bij het handelsregister

Bij het handelsregister wordt naast het geplaatst kapitaal óók het gestort kapitaal opgegeven. Als de storting pas later plaatsvindt, wordt vaak vergeten dit op te geven. Later zorgt dit voor discussies, want waar is -bijvoorbeeld- het bewijs van storting toch gebleven.


Geen uitkeringen

Op aandelen kan winst worden uitgekeerd. Daarbij wordt gekeken naar het volgestorte bedrag.

Zouden er twee aandeelhouders zijn waarvan de een wel en de ander niet heeft volgestort, dan heeft naar de letter maar één aandeelhouder recht op de uitkering. Indien dit pas achteraf geconstateerd wordt, zijn allerlei complicaties en onderlinge discussies denkbaar.

Aansprakelijkheid bij overdracht

Bij overdracht van een niet-volgestort aandeel blijft iedere van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk aansprakelijk jegens de vennootschap. Wie al jaren geen aandeelhouder meer is, kan dus alsnog deze vraag krijgen.

Het bestuur kan wel besluiten in de akte de vorige aandeelhouders van verdere aansprakelijkheid te ontslaan, maar dat ligt niet snel voor de hand.

Ook bij faillissement is de aandeelhouder alsnog tot storting gehouden. Let op: bij gebrekkige volstortingen vóór 1 oktober 2012 kan een verdergaande aansprakelijkheid aan de orde zijn.

Inkoop is nietig

De inkoop van niet volgestorte aandelen is nietig op grond van de wet. Dat geldt dus ook voor de betaling van de koopprijs hiervoor.

Fiscale gevolgen: deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid

Niet volgestorte aandelen kunnen betekenen dat mogelijk de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is. Ook kan geen fiscale eenheid worden gevormd. Voor beide regelingen is namelijk – onder meer – vereist een bepaald bezit van het nominaal gestorte kapitaal. Overleg met een belastingadviseur is in deze situaties vereist.

De praktijk: storting via de derdengeldenrekening van de notaris

In de praktijk worden de aandelen bij oprichting volgestort via de notaris. De oprichter maakt het aandelenkapitaal over naar de notaris die, na opening van een bankrekening, het kapitaal doorstort. Op die wijze kan de volstorting worden aangetoond.

Vragen over de volstorting?

De volstorting van aandelen moet dus niet worden vergeten. Onduidelijkheden over de storting blijkens in de praktijk vaak pas na enige tijd: wanneer is er gestort, door wie en waar is het bankafschrift gebleven. Daarom is het advies de storting vooraf of zo kort mogelijk na de transactie vast te leggen. Bij vragen over de volstorting of vastlegging daarvan, neem dan met ons contact op.

Matthijs van Rozen

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op