Wet Markt en Overheid

Wanneer bestuursorganen economische activiteiten uitoefenen en daardoor concurreren met andere bedrijven op een markt, zijn zij gebonden aan regels. Ook gelden er gedragsregels die moeten voorkomen dat overheidsbedrijven bevoordeeld worden. De regels uit de Wet Markt en Overheid zijn gericht op het creëren van een gelijk speelveld tussen de overheid en ondernemingen en dienen te voorkomen dat het gelijke speelveld wordt aangetast. Onze specialisten helpen u graag verder om u hierover te adviseren.

Ongelijk speelveld

Overheden (‘bestuursorganen’) voeren met enige regelmaat een economische activiteit uit op een markt die ook door ondernemingen uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast kunnen overheden overheidsbedrijven hebben die zij (onbewust) bevoordelen. Om te voorkomen dat dit een ongelijk speelveld oplevert, dient de overheid zich te houden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid, als onderdeel van de Mededingingswet.

Vier belangrijke spelregels

Kort samengevat gelden er vier belangrijke spelregels. Ten eerste geldt er een gedragsregel die bepaalt dat de overheid de integrale kosten in rekening moet brengen. Ten tweede geldt er een verbod op het bevoordelen van overheidsbedrijven. Ten derde gelden er regels ten aanzien van het commerciële gebruik van gegevens waar de overheid uit hoofde van haar publieke taak over beschikt. En ten vierde gelden er gedragsregels rondom functiescheiding om ‘dubbele petten problematiek’ te voorkomen. Weten hoe de gedragsregels in elkaar zitten is zowel voor de overheid als voor marktpartijen die hinder ondervinden van een ongelijk speelveld belangrijk. Onze specialisten staan zowel overheden als ondernemingen bij.

Wat we doen

Onze specialisten adviseren overheden wanneer zij een economische activiteit wensen uit te voeren of wijzen overheden hierop en staan ondernemers bij die geconfronteerd worden met een overheid die mogelijk in strijd handelt met de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid. Daarnaast adviseren onze specialisten regelmatig over (de vormgeving van) algemeen belangvaststellingen (besluiten), die de gedragsregels buiten werking kunnen stellen.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Wet Markt en Overheid

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.