Zorgaanbieders en zorginkopers zoals gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en andere zorginstellingen moeten binnen de wettelijke kaders afspraken maken voor de levering van zorg.

Zorgaanbieders contracteren

Denk bijvoorbeeld aan de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet langdurige zorg en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Binnen deze kaders moeten de zorginkopers zorgaanbieder contracteren. Dit gebeurt via een aanbestedingsprocedure, inkoopprocedure of een open house procedure. De mogelijke procedures en geldende regels zijn afhankelijk van wie de zorg inkoopt en welke zorg wordt ingekocht. Dat vraagt om een gedegen voorbereiding en een helder proces.

Een complex spanningsveld

Het inkopen van zorg tegen redelijke voorwaarden, waarbij tegelijkertijd de kwaliteit en de toegang tot passende zorg wordt verzekerd, levert een best complex spanningsveld op. In de praktijk krijgen we veel vragen over bijvoorbeeld de inrichting van de inkoopprocedure, de toegepaste tariefsystematiek, reële tarieven, de toegang tot bepaalde zorgvormen, declaratieprotocollen en natuurlijk de contractvoorwaarden.

Wat we doen

Wij staan zowel zorginkopers als zorgaanbieders bij in het inkoopproces. Bijvoorbeeld met het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumentatie en het inkoopbeleid. Maar we bieden ook ondersteuning bij de nota van inlichtingen, het onderhandelen over de contractvoorwaarden en het beoordelen en opstellen van de selectie-/gunningsbeslissing. Daar komt veel bij kijken. Onze specialisten zijn een sparringpartner en adviseren u over de mogelijkheden. Daarnaast staan zij inkopers en zorgaanbieders bij in gerechtelijke procedures, procedures bij de NZa en bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.


Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Zorginkoop

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.