In het pensioenrecht staat de zogeheten pensioendriehoek centraal. Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder zijn hierin met elkaar verbonden. Dit levert geregeld complexe juridische vraagstukken op. Wij staan u hierin graag bij.

Altijd in beweging

Het pensioenrecht is het laatste decennium sterk ontwikkeld en blijft continu in beweging. Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Juridische vraagstukken over pensioen hebben vaak een collectief karakter, met grote financiële belangen. Wij zijn thuis in al deze vraagstukken.

Wij adviseren en procederen over allerhande pensioenkwesties. Dat doen we voornamelijk voor ondernemers, pensioenuitvoerders en bedrijfstakpensioenfondsen. Onze aanpak is juridisch nauwgezet en pragmatisch.


Wat we bijvoorbeeld doen

  • We adviseren en procederen over de uitleg van pensioenovereenkomsten en pensioenreglementen;

  • We beoordelen of u onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt en procederen hierover indien nodig;

  • We ondersteunen bij het opstellen en controleren van pensioenovereenkomsten en reglementen;

  • We adviseren en procederen over wijzigingen van pensioenregelingen;

  • We adviseren over informatievoorziening over pensioen aan werknemers;

  • We adviseren over indexatie van pensioenaanspraken;

  • We adviseren over waardeoverdracht van pensioenaanspraken.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Pensioenen

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.