Asbest is een gevaarlijke stof. Daarom zijn er veel regels gesteld over hoe we omgaan met asbest. Asbestverwijderaars en asbestinventarisatiebedrijven moeten dan ook gecertificeerd zijn. Wanneer een gecertificeerd bedrijf de regels overtreedt kan het certificaat worden geschorst of ingetrokken, zodat het bedrijf haar activiteiten niet langer kan voortzetten. Wij staan bedrijven bij die met deze problemen worden geconfronteerd.

Het overtreden van de regels

Veel werkzaamheden aan asbest mogen alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Als een niet gecertificeerd bedrijf die werkzaamheden toch uitvoert, kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen. Denk bijvoorbeeld aan een conciërge van een school die al dan niet bewust zelf een asbesthoudende plaat verwijdert. Dit kan leiden tot hoge boetes. Als de omgevingsdienst van mening is dat de asbestregels zijn overtreden kan het zelf tot een strafbeschikking komen of een dagvaarding voor de economische strafrechter.

Hoge kosten

Met asbest kunnen zich calamiteiten voordoen. Bijvoorbeeld indien een asbesthoudend gebouw afbrandt waarbij asbestdeeltjes zich in de omgeving verspreiden. Het College van B&W kan dan eisen dat de gebouweigenaar de asbestbesmetting direct dient te (laten) verwijderen. Dit kan leiden tot zeer hoge kosten.

Wat we doen

Wij helpen organisaties hun weg te vinden in de wirwar van regels rondom asbest. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om asbestsaneerders waarvan de Certificerende Instelling het certificaat wil schorsen. Of een bedrijf of instelling waaraan de Arbeidsinspectie een bestuurlijke boete oplegt. Steeds vaker wordt ook het strafrecht ingeschakeld. Dit is het geval wanneer een omgevingsdienst van mening is dat de asbestregels zijn overtreden. Daarop kan een strafbeschikking of zelfs een strafzitting bij de economische strafrechter plaatsvinden.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Asbest

Herbert Pasveer

Senior advocaat

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.