Nadeelcompensatie (planschade)

De waarde van uw onroerend goed is afhankelijk van de omgeving en van de gebruiksmogelijkheden van uw grond. En die kunnen beide wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dat voor uw onroerend goed geldt wijzigt, of als er in de omgeving van uw onroerend goed nieuwbouw plaatsvindt. Als uw onroerend goed hierdoor minder waard wordt, kunt u mogelijk recht hebben op een schadevergoeding.

Directe en indirecte schade

Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe schade en indirecte schade. Directe schade is de schade die u lijdt omdat de gebruiksmogelijkheden van uw onroerend goed worden ingeperkt. Indirecte schade wordt veroorzaakt door wijzigingen in de omgeving van uw onroerend goed.

De omgevingswet

Voor de invoering van de Omgevingswet kon er aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van indirecte schade op het moment dat het bestemmingsplan wijzigde. Met de invoering van de Omgevingswet is dit veranderd; de vergoeding van indirecte schade kan nu pas worden gevorderd wanneer er daadwerkelijk gebouwd wordt. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de bouw – en gebruiksmogelijkheden die er voorheen waren en die er onder het nieuwe regime zijn. Dit vereist nauwkeurig onderzoek waar onze specialisten u bij kunnen helpen.

Wat we doen

Als een overheid nadeelcompensatie weigert of te laag vaststelt, kunt u dat besluit voorleggen aan de rechter. De advocaten van Kienhuis Legan zullen u daarin bijstaan. Ook wanneer de overheid weigert om nadeelcompensatie toe te kennen, omdat er sprake zou zijn van actieve of passieve risicoaanvaarding, en als er discussie bestaat over wat er valt onder normaal maatschappelijk risico, kunt u op onze specialisten rekenen.

Heeft u vragen over nadeelcompensatie, of heeft u juridische ondersteuning nodig bij de aanvraag of het aanvechten van een vergunning, neem dan contact met ons op.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Nadeelcompensatie (planschade)

Herbert Pasveer

Senior advocaat

Ingrid Nauta

Senior advocaat

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.