Omgevingsrecht

Wie wil bouwen krijgt onherroepelijk te maken met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht omvat onder meer de onderwerpen ruimtelijke ordening, milieurecht, natuurbescherming en externe veiligheid. Dit wordt vrijwel allemaal volledig geregeld in de Omgevingswet.

Wanneer is dit relevant

De Omgevingswet bepaalt waar gebouwd mag worden, waar bedrijven gevestigd mogen zijn, hoe we de natuur beschermen en welke milieunormen er gelden. Dit is relevant als u een bedrijf wilt beginnen, als ontwikkelaar woningen wilt bouwen, uitbreiden of iets wilt wijzigen. Maar ook als er ongewenste plannen zijn in uw directe woonomgeving, of als u als ontwikkelaar woningen wilt bouwen. Voor uw plannen is dan vaak een wijziging of afwijking van het omgevingsplan nodig. Omwonenden en belangenorganisaties kunnen daar bezwaar tegen maken, waarmee uw project op het spel komt te staan.

Stikstof

Een bekend voorbeeld is natuurlijk het stikstofdossier. Als er teveel stikstof neerdaalt op onze bodem,kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Daarom is er steeds vaker een vergunning nodig. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, waardoor gedegen kennis noodzakelijk is.

Wat we doen

We staan zowel overheden als bedrijven bij. Dit doen we zowel bij bedrijven die aan het begin van een proces staan en in goed overleg met de overheid tot een resultaat willen komen, als bedrijven die het niet eens zijn met besluiten van een overheid die gevolgen hebben voor hun bedrijfsactiviteiten. Daarnaast helpen we bedrijven die een vergunning hebben gekregen, maar waarbij omwonenden naar de rechter gaan om die vergunning aan te vechten. De belangen zijn groot in deze gevallen. Kunt u uw project daadwerkelijk uitvoeren? Blijft uw woonomgeving onaangetast? Blijft uw vergunning van kracht of kan de rechter de vergunning vernietigen? Dit alles vergt specialistische kennis en ervaring. Die vindt u bij Kienhuis Legal. Hoe kunnen we u helpen?

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Omgevingsrecht

Herbert Pasveer

Senior advocaat

Ingrid Nauta

Senior advocaat

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.