Gronduitgifte en schaarse rechten

Overheden moeten zich houden aan het gelijkheidsbeginsel wanneer zij privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten. In normaal Nederlands betekent dit: gelijke monniken, gelijke kappen. Denk hierbij aan grondverkoop, erfpachtuitgifte of het sluiten van een huurovereenkomst. Deze verplichting is niet beperkt tot onroerende zaken, maar geldt bijvoorbeeld ook bij de verkoop van aandelen.

Eén op één zaken doen

Dit betekent concreet dat de overheid een selectieprocedure moet organiseren. omdat een partij moet worden geselecteerd op basis van objectieve, toetsbare criteria. Soms hoeft er geen selectieprocedure te worden georganiseerd; dit is het geval als er al vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van objectieve, toetsbare criteria maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt; de zogenoemde ‘één op één gunning’. Wel moet de betreffende overheid dan het voornemen tot het sluiten van de overeenkomst tijdig bekend maken.

Schaarse rechten

Bij het verlenen van schaarse rechten, zoals schaarse vergunningen, moeten overheden zich eveneens houden aan het gelijkheidsbeginsel. Ook dan moet de overheid in principe een selectie-/verdelingsprocedure organiseren. Wanneer er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang of de Dienstenwet en de Dienstenrichtlijn zijn van toepassing, gelden er aanvullende regels.

Wat we doen

Wij adviseren overheden, woningcorporaties en marktpartijen over vraagstukken rond gronduitgifte en de verdeling van schaarse rechten. Wij denken met u mee of een selectieprocedure moet worden georganiseerd en zo ja, op welke wijze en denken mee over de motivering. Als er discussie ontstaat, staan wij u uiteraard bij in een eventuele juridische procedure. Het is uiteraard ook mogelijk dat u bezwaar wilt maken tegen de één op één gunning aan een derde partij. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht.

Daarnaast signaleren wij of er andere regels zijn waar wij u rekening mee moet houden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de afspraken kwalificeren als een aanbestedingsplichtige overheids- of concessieopdracht voor werken of diensten. Of wanneer er sprake is van duidelijk grensoverschrijdend belang. Ook adviseren we over eventuele verplichtingen op grond van de Dienstenwet en de Dienstenrichtlijn.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Gronduitgifte en schaarse rechten

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.