Artificial Intelligence

Als iets de gemoederen flink bezighoudt dan is het wel Artificial Intelligence (AI). De opkomst van AI gaat ontzettend snel en het was even wachten op een vorm van regelgeving. Met deAI-verordening, de eerste uitgebreide AI-wet ter wereld, is die regelgeving er. Kienhuis Legal volgt de ontwikkelingen rondom AI op de voet en ons AI-team staat klaar om u te helpen met de uitdagingen van vandaag én morgen.

Een tweetal richtlijnen

De bovengenoemde verordening onderscheidt verschillende risicoprofielen. Naarmate AI hogere risico’s voor burgers met zich brengt, nemen de verplichtingen voor AI-innovatoren toe. Deze innovatoren, zoals degenen die AI ontwikkelen, of willen toepassen, moeten zich houden aan de normen uit de verordening. Daarnaast bereidt de Europese Commissie een tweetal richtlijnen voor die in samenhang met de AI-verordening zullen functioneren.

1) AI-aansprakelijkheidsrichtlijn. Deze stelt regels en brengt verplichtingen mee voor innovatoren. Die zien toe op het bewaren en verstrekken van bewijsmateriaal en het functioneren van AI-systemen. Daarnaast bevat deze richtlijn hulpmiddelen voor slachtoffers die schade hebben geleden door AI-output en die hun schade willen verhalen.

2) Productaansprakelijkheidsrichtlijn. Deze wordt herzien met het oog op de opkomst van AI-systemen. Software en AI komen onder deze wettelijke richtlijn te vallen. Producenten worden verplicht om AI-systemen te blijven voorzien van veiligheidsupdates. En ook hier worden bewijsverplichtingen opgenomen voor AI-producenten en wordt de bewijsdrempel voor slachtoffers van gebrekkige AI-systemen verlaagd. Daarnaast zal het stelsel van aansprakelijkheids-uitsluitingen worden herzien.

Natuurlijk is er ook nog de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die al geldt voor de meeste AI-toepassingen. Naast de algemene verplichtingen valt te denken aan meer specifieke regelingen die gaan over geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wat we doen

De specialisten van Kienhuis Legal helpen uw organisatie om AI-compliant te worden. Maar wij staan cliënten ook bij indien er schade is ontstaan vanwege gebrekkige AI-software of schadelijke AI-output. Vanzelfsprekend kunnen wij assisteren bij AI-contractering. Nu we weten hoe de nieuwe regels eruit komen te zien, is het verstandig om na te denken over het effect van die regels op uw organisatie en AI-beleid te ontwikkelen dat hier compliant mee is.

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.

Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Artificial Intelligence

Lesley Broos

Advocaat (Partner), Bestuur

Roeland de Bruin

Senior advocaat

Eduard Lievens

Senior advocaat

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.